இரட்டை கோபுரத்தை முஸ்லிம்கள் தகர்க்கவில்லை, புஷ் பொய் கூறினார் « Online Akkaraipattu

இரட்டை கோபுரத்தை முஸ்லிம்கள் தகர்க்கவில்லை, புஷ் பொய் கூறினார் « Online Akkaraipattu.

Advertisements